Messukylän omakotiyhdistys Ry

Kodikkaan kylän yhdistys

Messukylän omakotiyhdistys Ry

Messukylän omakotiyhdistys Ry on Tampereen Messukylässä toimiva yhdistys, joka pyrkii edistämään alueen asioita asukkaiden näkökulmasta. Yhdistyksen logo uudistettiin ja tehtii Facebook-sivujen rinnalle omat verkkosivut osoitteeseen messukylalaiset.com. Verkkosivustot, suurin osa sisällöstä sekä logo ovat minun käsialaani. Messukylästä kuvattiin myös videosarja, joka käsittelee alueen todella arvokasta rakennuskulttuuria. Projektissa materiaalin kuvauksen ohjauksen sekä editoinnin hoidin itse.

Onnittelut!
Yhdistyksen ulkoinen viestintä teki hyppyloikan eteenpäin sivujen ansiosta.

Messukylän omakotiyhdistys Ry:n hallitus

Messukylä alueena on historiallisesti erittäin merkittävä kaupunginosa Tampereella ja Messukylästä löytyy mm. Tampereen vanhin rakennus Messukylän kivikirkko. Muitakin vanhoja kultturillisesti merkittäviä rakennuksia löytyy useampia ja yhdistykselle tehtiinkin kaksiosainen videosarja, joka esittelee Messukylän vanhat rakennukset rakennuskultturin tutkija Miinu Makelän esittelemänä. Kuvattu videomateriaali leikattiin ja editoitiin Adoben ohjelmistoilla.

Image
Image

messukylalaiset.com

Teknisesti ottaen

Messukylän omakotiyhdistys Ry on perinteitä kunnioittava yhdistys, joten sivuston tyyliksi valitsin suunnitteluvaiheessa perinteisen sivustotyylin ja väriskaala on johdettu pitkälti Heraldisesta värimaailmasta. Heraldiset värit olivat aikoinaan värit, joita alueella suosittiin. Logossa elementtinä on talon katto, joka symboloi omakotiasumista, joka on alueella ollut hallitseva asumismuoto ja kaupunginosa on mielletty pitkään omakotiasuinalueeksi. Lisäksi asiakkaana on omakotiyhdistys.

“Messukylän” -teksti on katon ulkopuolella ja tekstin asemointi symboloi asuinaluetta rakennuksen ympärillä. “Omakotiyhdistys” -teksti taas alkaa katon alta, koska yhdistys pyrkii ajamaan asioita asukkaiden asumisen näkökohdista katsoen.

Sivustot tehtiin Media-alan opintojeni näyttöprojektina ja ne ovat koodattu räätälöity kokonaisuus, joka taittuu kaikille näyttölaitteille. Videoeditointiin käytettiin Adobe Premiere -ohjelmistoa ja tekstianimaatiot luotiin Adobe After Effects ohjelmistolla.

Tutustu sivuihin

Tutustu Messukylään tarkemmin

Kykenen tuottamaan sivustoja puhtaasti koodaamalla tarvittaessa. Usein täysin räätälöidyt ratkaisut antavat todella suuret mahdollisuudet rakentaan täysin uniikit sivut, joissa on myös mahdollisuus käyttää erikoisempia muotoiluja. Sivustojen ylläpito vaatii kuitenkin html ja CSS-osaamista, joten ratkaisua tilatessa on mahdollisesti tarpeen ulkoistaa ylläpito. Helpomman päivittämisen nimessa sivustot halutaan kuitenkin usein jollekin alustalle (WordPress) rakennettuna. Myös Messukylän Omakotiyhdistys Ry:n sivut uudistettiin vuonna 2019 DFD Native pohjaan rakennetuiksi WordPress sivuiksi.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://aurinkoverkko.com/Grafitag/wp-content/uploads/2017/01/peruspaketti.jpg);background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 600px;}
WhatsApp Whatsup-viesti